Reichsfolk Weltanschauung

0

odal

A reasonably fair summary of Reichsfolk is given in the first section of the current (August 2009 CE) Metapedia article from which the following quote is taken. Metapedia, BTW, is a Swedish, pro-folkish, alternative on-line encyclopaedia.

” Reichfolk är en nationalsocialistisk gruppering som grundades av David Myatt vars ambition är att förmedla den etiska nationalsocialism som Myatt förordade…

Baserat på det textmaterial som Reichfolk spred under senare 90-talet växer en bild av en modifierad nationalsocialism fram. Istället för “ledardyrkan” framställs det “ariska idealsamhället” som något som består utav fria starka individer vars hedersuppfattning skulle komma att stifta den “lag” man underkastar sig. Tanken på att en stat, en regering, en enskild person (Monark eller dylikt) skulle stifta lag över andra framställs som helt väsensfrämmande för ariern som avses i Reichsfolk definition av begreppet.

Tanken tycks till synes ha varit att skapa en helt ny religion, en livsfilosofi med alla aspekter av andlighet, politik, och moral inkorporerat i en och samma världsuppfattning på samma sätt som man idag stundvis anser Islam vara mer än bara en religion.

En av de mer excentriska inslagen i Reichsfolk var återuppväckandet av idéen om dueller på liv och död för att lösa tvister av olika slag, och till och med som en delvis ersättare för rättsapparaten som vi känner den idag. En anklagad skall enligt Reichsfolks syn på saken ha rätten att utmana den som anklagar denna för något till en duell på liv och död.

Ambitionen att rent evolutionärt utveckla människoarten till ett mer extraterrestriellt väsen, kallat homo galactica där tanken kretsade kring att utforskandet och kolonisationen av världsrymden var den ariska rasens levnadsöde propagerades hårt av David Myatt under hans aktiva tid i Reichsfolk.

Myatt menade i sina verk att en nationalsocialist/aryanist inte alls återspeglade det hätska hat, förakt och nedvärderande agerande som man stundvis ser prov på i sammanhang som dessa, utan att det tvärtom var en etisk och hedersbaserad väg vars ambition att etablera ett europeiskt hemland för vita nationalsocialister inte alls behövde medföra nedsättande agerande emot andra folkslag eller deras kultur.

Då denna stora vikt läggs på individen, och dennes uppförande författade Myatt under Reichsfolks namn ett flertal artiklar som definierar rättsuppfattning, personligt agerande, ariska helgdagar och firandet där av med mera. “

A collection of articles, in pdf format, outlining the Reichsfolk Weltanschauung (Ethical National-Socialism) is available for download here.

Advertisements
%d bloggers like this: